วิชา.วิทยาศาสตร์.. (รหัส...) ระดับ ประถมศึกษาปีที่..5
จำนวน 40 ข้อ
โดย อ.จรัญ รัตนศุภสิริ. โรงเรียน..บ้านนากวาง
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด


ข้อที่ 1)
เมื่อเกิดพายุฤดูร้อน มักจะเกิดปรากฏการณ์ใด
   หิมะ
   ลูกเห็บ
   น้ำค้าง
   หมอก

IMG.jpg


ข้อที่ 2)
จากภาพช่วงใดที่แมงชนิดนี้ใช้เวลาในการเปลี่ยนแปลงนานที่สุด
   ไข่เป็นหนอน
   ตัวหนอนเป็นดักแด้
   ดักแต้เป็นตัวหนอน
   ตัวเต็มวัยเป็นไข่


ข้อที่ 3)
ข้อใดเป็นการผสมเทียมที่มีการปฏิสนธิภายใน
   รีดน้ำเชื้อและเข่มาผสมในหลอดทดลอง
   รีดไข่มาผสมในตัวพ่อพันธุ์
   รีดน้ำเชื้อมาฉีดในมดลูกแม่พันธุ์
   รีดไข่มาผสมในแม่พันธุ์อีกตัวหนึ่ง


ข้อที่ 4)
สัตว์ในข้อใดจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับมนุษย์
   แมลง
   งู
   ปลาฉลาม
   วาฬ


ข้อที่ 5)
ข้อใดกล่าวถึงลักษณะด้อยได้ถูกต้อง
   ลักษณะที่แสดงออกมาในรุ่นใดก็ได้และเห็นเด่นชัด
   ลักษณะที่แสดงออกมาในรุ่นใดก็ได้ และเห็นไม่เด่นชัด
   ลักษณะที่แฝงอยู่และจะแสดงให้เห็นเมื่อรุ่นหลาน
   ลักษณะที่ถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง


ข้อที่ 6)
สุนัขเพศเมียมีขนสีดำผสมกับสุนัขเพศผู้มีขนสีขาวและมีลูกขนสีดำทั้งหมดถ้าสุนัขรุ่นลูกผสมพันธุ์กันเองได้ลูกทั้งหมด 8 ตัว ลูกที่เกิดขึ้นจะมีสีขนอย่างไร
   สีดำ 6 ตัว สีขาว 2 ตัว
   สีขาว 6 ตัว สีดำ 2 ตัว
   สีดำ 3 ตัว สีขาว 3 ตัว
   สีดำทั้งหมด


ข้อที่ 7)
หน่วยพันธุกรรมที่ใช้ถ่ายทอดลักษณะต่าง ๆ อยู่ในส่วนใด
   เม็ดเลือด
   ยีน
   ต่อมเหงื่อ
   เซลร่างกาย


ข้อที่ 8)
ข้อใดจัดเป็นพืชไม่มีดอกทั้งหมด
   เฟิร์น ไผ่ ผักแว่น
   มอส แหน ตะไคร้
   ปรง ผักกูด ผักตบชวา
   เฟิร์น ปรง มอส


ข้อที่ 9)
การถ่ายละอองเรณูโดยคนดีกว่าการถ่ายละอองเรณูตามธรรมชาติหรือไม่
   ดี เพราะทุกดอกได้รับการผสมพันธุ์ทั่วถึง
   ดี เพราะได้พันธ์ตามต้องการ
   ไม่ดี เพราะมีค่าใช้จ่ายสูงไม่คุ้มทุน
   ไม่ดี เพราะทำในไร่ขนาดใหญ่ไม่ได้


IMG_0003.jpgข้อที่ 10)
เมื่อทดลองขูดวัสดุชนิดต่าง ๆ ได้ผลดังตาราง วัสดุในข้อใด มีความแข็งมากที่สุด
   วัสดุ A
   วัสดุ B
   วัสดุ C
   วัสดุ D


IMG_0001.jpgข้อที่ 11)
วัตถุ 4 ชนิดมีปริมาตร 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร เท่ากัน ชนิดใดมีมวลมากเป็นลำดับที่ 3
   เหล็ก
   ทองคำ
   ทองแดง
   อะลูมีเนียม

 


ข้อที่ 12)
สิ่งใดมีรูปร่างไม่แน่นอนสามารถเปลี่ยนได้ตามภาชนะที่บรรจุ
   ปรอท
   เงิน
   ทองคำ
   ตะกั่ว


ข้อที่ 13)
วัตถุชนิดหนึ่งมีมวล 200 กรัม มีปริมาตร 80 ลูกบาศก์เซนติเมตร มีความหนาแน่นเท่าใด
   2.5 กรัม ต่อลูกบาศก์เมตร
   20.5 กรัมต่อลูกบาศก์เมตร
   2.5 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร
   20.5 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร


ข้อที่ 14)
สิ่งของข้อใดใช้ประโยชน์จากแรงลัพธ์
   หลอดฉีดยา
   ราวตากผ้า
   จุกยาง
   ตุ๊กตาล้มลุก


ข้อที่ 15)
แรงลัพธ์ในข้อใดมีค่าน้อยที่สุด
   -IMG_0002.jpg

 

 


   -IMG_0004.jpg

 

 


   -IMG_0005.jpg

 

 


   -IMG_0006.jpg

 

 

 


ข้อที่ 16)
วางวัตถุชิ้นหนึ่งลงในของเหลว 4 ชนิดได้ผลดังภาพ จากภาพแรงลอยตัวของของเหลวชนิดใดเมื่อกระทำต่อวัตถุแล้วมีค่ามากที่สุด
   ของเหลว AIMG_0007.jpg
   ของเหลว B
   ของเหลว C
   ของเหลว D

 


ข้อที่ 17)
สัตว์ชนิดใดที่ต้องใช้ประโยชน์จากแรงดันอากาศในการเคลื่อนที่
   งู
   หนู
   ตุ๊กแก
   ไส้เดือน


ข้อที่ 18)
ขณะดำน้ำจะได้ยินเสียงหรือไม่เพราะเหตุใด
   ได้ยินเพราะมีอากาศในหู
   ได้ยิน เพราะมีน้ำเป็นตัวกลางเสียง
   ไม่ได้ยิน เพราะมีน้ำปิดหูอยู่
   ไม่ได้ยิน เพราะเสียงเคลื่อนที่ผ่านน้ำไม่ได้


ข้อที่ 19)
ข้อใดเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการได้ยินเสียงดัง หรือเสียงเบา มากที่สุด
   เวลา พลังงานของเสียง ระยะทางจากแหล่งกำเนิดเสียง
   เวลา ตัวกลางของเสียง ระยะทางจากแหล่งกำเนิดเสียง
   ตัวกลางของเสียง พลังงานของเสียง ระยะทางจากแหล่งกำเนิดเสียง
   ความถี่ของเสียง เวลา พลังงานเสียง


ข้อที่ 20)
เมื่อเกิดพายุฤดูร้อน มักจะเกิดปรากฏการณ์ใด
   หิมะ
   ลูกเห็บ
   น้ำค้าง
   หมอก


test21.jpgข้อที่ 21)
จากข้อมูลที่กำหนดให้ ใครจำแนกได้ถูกต้อง กลุ่มที่ ่1 ฟักทอง มะกรูด พริก มะเขือ กลุ่มที่ 2 ตะไคร้ มะพร้าว กล้วย อ้อย (ว1.1-1
   สุดาจำแนกเป็นพืชสวนครัว พืชไร่
   สุดาจำแนกเป็นพืชสวนครัว ใบเลี้ยงเดี่ยว
   สมพรจำแนกเป็นพืชไม้เนื้อแข็ง พืชไม้เนื้ออ่อน
   สมศักดิ์จำแนกเป็นพืชไม้ยืนต้น พืชไม้ล้มลุก


ข้อที่ 22)
ส่วนใดของพืชดอกที่ใช้ในการถ่ายละอองเรณู(ว1.1-1)
   รังไข่
   อับละอองเรณู
   ยอดเกสรตัว
   กลีบดอก


ข้อที่ 23)
แดงขยายพันธ์กล้วยไม้ได้ครั้งจำนวนมาก ๆ และพันธุ์เหมือนเดิม เขาขยายพันธุ์ด้วยวิธีการใด(ว1.1-1
   ปักชำ
   แยกหน่อ
   เพาะเมล็ด
   เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ


ข้อที่ 24)
กบจำศีลเปรียบได้กับข้อใดต่อไปนี้(ว.11-2)
   พืชบางชนิดผลัดใบในฤดูแล้ง
   ดอกหญ้าเจ้าชู้ติดไปกับถุงเท้า
   ดอกคุณนายตื่นสายบานเมื่อได้รับแสง
   ต้นไมยราบหุบใบเมื่อได้รับการกระทบกระเทือน


ข้อที่ 25)
การกระทำใดเกี่ยวข้องกับความแข็งของสาร (ว3.1-1)
   ดำใช้มือบีบดินน้ำมัน
   แดงใช้เหล็กขูดหินปูน
   ขาวใช้แท่งเหล็กแช่ในน้ำร้อน
   เขียวใช้ไม้กรีดใบตองจากต้นกล้วย


test26.jpgข้อที่ 26)
การจำแนกวัสดุออกเป็น 2 กลุ่มตามตารางข้างล่างใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการจำแนก (3.1-1)
   ความแข็ง
   ความเหนียว
   การนำไฟฟ้า
   การนำความร้อน

 


ข้อที่ 27)
เราเลือกใช้กระเบื้องปูพื้นห้องน้ำให้มีพื้นผิวขรุขระเล็กน้อยเพื่ออะไร (ว4.2-1)
   ทำให้ดูสวยงาม
   ทำความสะอาดได้ง่าย
   ทำให้เกิดแรงเสียดทานน้อย
   ทำให้ไม่ลื่นเมื่อพื้นน้ำเปียกน้ำ


test28.jpgข้อที่ 28)
จากภาพถ้าเปิดฝาขวดสารใดจะออกจากขวดได้ง่ายที่สุด(ว4.1-2)
   สาร ก
   สาร ข
   สาร ค
   ไม่ แน่นอน

 


ข้อที่ 29)
ศรรามเหยียบเปลือกกล้วยล้มลง นักเรียนคิดว่าเกิดจากสาเหตุใด(ว4.2-1)
   แรงเสียดทานไม่สม่ำเสมอ
   แรงเสียดเปลี่ยนทิศทาง
   เกิดแรงเสียดทางเพิ่มขึ้น
   เกิดแรงเสียดทานเล็กลง


ข้อที่ 30)
บุคคลในข้อใดนำความรู้เรื่องแรงเสียดทานมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม (มาตรฐานที่ ว4.2-1)
   ฉลาดใช้เชือกลากของขึ้นเนิน
   กุ้งฝอยแบกถุงปูนขึ้นตึก 3 ชั้น
   นิดกับหน่อยจูงสุนัขเดินเล่น
   สมชายใส่รองเท้าสตั๊ดเล่นฟุตบอล


ข้อที่ 31)
กระบอกตวงใบหนึ่งบรรจุน้ำ 45 ลูกบาศก์เซนติเมตร เมื่อหย่อนก้อนหินลงไป ปรากฏว่าน้ำสูงขึ้นจนถึงขีด 87 ลูกบาศก์เซนติเมตร เพราะเหตุใด(ว4.1-1)
   ก้อนหินเข้าไปแทนที่น้ำ
   น้ำเบากว่าก้อนหินจึงลอยขึ้น
   น้ำมีความหนาแน่นมากกว่าหิน
   ก้อนหินมีความหนาแน่นมากกว่าน้ำ


ข้อที่ 32)
การที่หมอให้น้ำเกลือแก่คนไข้ใช้หลักการเดียวกับข้อใด (ว4.1-2)
   การใช้เสื้อชูชีพ
   การเปิดขวดน้ำอัดลม
   การเคลื่อนที่ของบอลลูน
   การถ่ายน้ำออกจากตู้ปลา


ข้อที่ 33)
ขวดแก้วเปล่า ปิดจุกแน่น นำไปใส่กะละมังที่ใส่น้ำไว้ ขวดแก้วลอยน้ำได้เพราะเหตุใด(ว4.1-2)
   ขวดแก้วเปล่ามีน้ำหนักเบา
   น้ำมีปริมาตรมากกว่าขวด
   น้ำมีความหนาแน่นกว่าขวด
   อากาศภายในขวดช่วยพยุงขวดแก้ว


ข้อที่ 34)
"เมื่อดีดกีตาร์ให้เกิดเสียง แล้วเอามือจับสายกีตาร์ให้หยุดสั่น" จะเกิดผลอย่างไร(ว5.1-3)
   ไม่มีเสียง
   เสียงเบา
   เสียงทุ้ม
   เสียงแหลม


ข้อที่ 35)
บุคคลในข้อใดที่อาจได้รับอันตรายจากเสียงจนทำให้หูพิการได้(ว5.1-3)
   โฆษก
   นักร้อง
   จราจร
   คนในโรงงานอุตสาหกรรม


ข้อที่ 36)
เพราะเหตุใดนักสีไวโอลีนจึงต้องใช้นิ้วกดสายไวโอลีนแล้วเลื่อนตำแหน่งไปมาขณะที่สีไวโอลีน(ว5.1-3)
   ปรับเสียงให้สูงและต่ำ
   ปรับเสียงให้ดังสม่ำเสมอ
   ปรับเสียงให้ดังและค่อย
   ปรับท่าทางของนักดนตรี


test37.jpgข้อที่ 37)
ถ้าใช้ยางรัดที่มีขนาดเท่ากันยาวเท่ากันขึงในตำแหน่งที่กำหนดไว้แล้วดึงยางนั้น เส้นใดจะได้เสียงสูงที่สุด(ว5.1-3)
   1
   2
   3
   4

 

 


ข้อที่ 38)
"น้ำฝนถูกลมพัดกลับขึ้นสู่บรรยากาศที่มีอุณหภูมิต่ำ จนกลายเป็นน้ำแข็ง" จากสถานการณ์นี้จะเกิดอะไรขึ้น(ว6.1-4)
   เมฆ
   หิมะ
   ลูกเห็บ
   น้ำค้างแข็ง


ข้อที่ 39)
อากาศมีความชื้นหมายความว่าอย่างไร (ว6.1-5)
   อากาศเย็น
   อากาศมีไอน้ำ
   อากาศมีแรงดัน
   อากาศมีก๊าซต่าง ๆ


ข้อที่ 40)
เวลาเราตากผ้าในฤดูฝน เหตุใดผ้าจึงแห้งช้า (ว6.1-5)
   ในอากาศมีความชื้นมาก
   ในอากาศไม่มีความชื้น
   ในอากาศมีความชื้นน้อย
   ในอากาศมีความชื้นไม่สม่ำเสมอ